MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo, kladívkový klavír, PETR NOUZOVSKÝ – violoncello