CLARA NOVÁKOVÁ – flétna MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo