JIŘÍ ČERNÝ - HORŇÁCI – VELIČTÍ A VRBEČTÍ „ČERNOŠI“