KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM VEVERKA – hoboj