ZE ZÁPADU KANADY NA VÝCHOD, ANEB OD PACIFIKU K ATLANTIKU