MECHANICKÁ ŽENA ANEB KRIZE IDENTITY ANEB NÁVRAT DO DĚTSTVÍ (Commedia dell'arte II.)