Ceník reklamních spotů

Ceník reklamních spotů v kině Panorama

Propagační spot o maximální délce 30 vteřin bude promítán v kině před začátkem každé projekce, vyjma projekcí Filmového klubu a kina pro děti. Cena 2,50 Kč / imprese (shlédnutí jedním divákem), s možností zacílit na konkrétní cílovou skupinu.

Spoty dodávejte ve formátu mp4, avi, mpg nebo wmv. Další informace na tel. čísle 733 595 581.