Pronájem kina Panorama

POSKYTNUTÁ SLUŽBA: TKA/Kino ZPŮSOB PLATBY CENA Kč
Pronájem hod. 1000
Propagační spot max. 30s (imprese = shlédnutí jedním divákem) imprese 2,5
Personální zajištění    
Zvukař / Promítač hod. 500
Technik hod. 300
Příprava akce hod. 300
Technické vybavení    
Projekce (dataprojektor, plátno, ozvučení) den 1500
Filmová projekce den 3000
Zvuková aparatura - MLUVENÉ SLOVO den 1500
Zvuková aparatura - HUDEBNÍ PRODUKCE den 3000
Generátor mlhy hod. 150

případné poplatky Intergram, Dilia a OSA hradí nájemce