Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

XIV. ROŽNOVSKÝ FEJETON 2007 A KLÍČEK 2007

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
6. 12.
Čtvrtek

17:00

městská knihovna

ilustrační obrázek

Čtvrtek 6. prosince 2007 - 17.00 hodin - Městská knihovna

XIV. ROŽNOVSKÝ FEJETON 2007 A KLÍČEK 2007

Vyhlášení vítězů mezinárodní literární soutěže spojené s četbou vítězných fejetonů. Ke dni slavnostního vyhodnocení bude vydán almanach soutěžních prací. Pořádá T klub - kulturní agentura ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Literární soutěž je pořádána pod záštitou ostravského střediska Obce spisovatelů a místostarostky Rožnova p. R. Markéty Blinkové. Akce je podporována z Fondu kultury Zlínského kraje. Mediálními partnery jsou TV Beskyd a Spektrum Rožnovska.

detaily

PROPOZICE MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

14. ročník mezinárodní literární soutěže je otevřený pro všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských a jiných organizacích. V letošním roce se zúčastní i studenti z města Šrem z Polska, nově také studenti z města Bergen z Německa.
Fejetony jsou tematicky neomezené, v rozsahu do 45 řádků a dodány musí být k posouzení v pěti vyhotoveních v tištěné podobě na adresu:

T klub - kulturní agentura
Zemědělská 592
756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Součástí je literární soutěž o nejlepší příspěvek studentů středních škol nazvaná KLÍČEK 2007, která bude vyhodnocena samostatně.
Soutěž je anonymní. Soutěžní práce musí být opatřeny heslem. Ke každému příspěvku musí být dodána zalepená obálka, opatřená heslem a v ní jméno, adresa a rodné číslo autora (u studentů navíc musí být uvedena také adresa školy, třída a obálku je nutno označit ještě heslem Klíček).

Vítězné práce budou oceněny. Mimo hlavní cenu budou udělena také tři čestná uznání. O udělení cen rozhoduje porota, jmenovaná ředitelkou T klubu - kulturní agentury. Porota nemusí ceny udělit, nebo udělit jen některé. Vyhlášení literární soutěže a oznámení výsledků bude provedeno prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vítězné práce budou publikovány ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska. Ke dni slavnostního vyhodnocení bude vydán almanach soutěžních prací.

Soutěž Rožnovský fejeton 2007 a Klíček 2007 pořádá T klub - kulturní agentura ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm.

Literární soutěž zaštítilo ostravské středisko Obce spisovatelů. Osobní patronát nad literární soutěží převzala místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Akce je již 4. rokem podporována z Fondu kultury Zlínského kraje.

Mediálním partnerem je TV Beskyd a Spektrum Rožnovska.

Adresa sekretariátu literární soutěže:

T klub - kulturní agentura
Zemědělská ulice č. 592
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika.

Uzávěrka literární soutěže: 20. října 2007.

Slavnostní vyhlášení literární soutěže: 6. prosince 2007 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm.

Podrobnější informace na požádání poskytne sekretariát literární soutěže.