Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

MY JSME MALÍ KAMARÁDI ZE ŠKOLKY

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
4. 9.27. 10.

17:00

Galerie Na Radnici

Čtvrtek 4. září 2008 - 17.00 hodin - MěÚ v Rožnově p. R

MY JSME MALÍ KAMARÁDI ZE ŠKOLKY

T klub - kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov a MŠ Na Zahradách zvou na výstavu

Naše sloučené předškolní zařízení vzniklo 1. 7. 2001 jako Integrovaná mateřská škola Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, okres Vsetín, spojením do té doby 3 samostatných mateřských škol. V březnu 2006 byl změněn název na Mateřská škola Na Zahradách:

  • dvoutřídní MŠ Na Zahradách s kapacitou 60 dětí, která je umístěna v centru města a je sídlem vedení mateřské školy
  • dvoutřídní MŠ Tylovice s kapacitou 48 dětí
  • a jednotřídní MŠ Horní Paseky s kapacitou 30 dětí nacházející se v okrajové části města

Mateřská škola má 19 zaměstnankyň - 10 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, 3 pracovnice pro úklid,1 ekonomku a 2 vedoucí školních jídelen. Každé zařízení má samostatnou školní jídelnu.

MŠ Na Zahradách má výhodu poměrně nové, rekonstruované budovy i zařízení a také výhodu své polohy přímo v centru města. Právě svým umístěním a nabídkou širokého spektra aktivit je škola velmi vyhledávaná ze strany rodičů z oblasti středu města, Záhumení, Tyršova nábřeží, Rybníčků a Kramolišova. Bohatý program zaměřený na zdravý životní styl a pohybové aktivity, jako jsou plavání, bruslení, turistika, výlety, pobyt ve škole v přírodě, hudebně pohybová výchova a tance, zaručuje přirozený zdravý vývoj dětí. Používáme také název Barevná školka, protože barvy hrají v naší MŠ velkou roli - ve výzdobě mateřské školy, použití barev v jejím interiéru,ve výrobě dekorací a různých výrobků, ve výtvarných aktivitách dětí a také v prezentaci MŠ. Pracují zde 4 kvalifikované učitelky, ekonomka, vedoucí školní jídelny, kuchařka a provozní pracovnice. V současné době školku navštěvuje 52 dětí ve dvou třídách.

MŠ Tylovice se stala významnou budovou v místní části Tylovice, kde neustále přibývá mladých rodin, a proto je velmi žádaná v oblasti umístění dětí do předškolního zařízení. Má také velmi bohatou činnost pro veřejnost. Spolupracuje s různými místními organizacemi. Velmi dobrá je zde také spolupráce s rodiči, kteří berou školu za svou a aktivně se podílejí na pracích s vylepšováním prostředí. MŠ pracuje v programu ekologické a enviromentální výchovy, spolupracuje s ALCEDO Vsetín, kde jsou učitelky členkami klubu Mrkvička. Výhodou této MŠ je krásná velká zahrada, která byla od roku 1996 postupně budována podle projektu "Kouzelná zahrada", sloužící potřebám ekologického programu. Uskutečnilo se zde již několik setkání učitelek mateřských škol, pracujících v tomto programu a zahrada byla velmi kladně hodnocena. Kromě základního vzdělávacího programu zde děti také navštěvují kroužek Barevné angličtiny a hry na zobcovou flétnu, navštěvují kulturní a společenské akce pořádané T klubem - kulturní agenturou, akce Střediska volného času a Základní umělecké školy. Pracují zde také 4 kvalifikované učitelky, kuchařka a pracovnice pro úklid, které vytvářejí pohodového prostředí pro 48 dětí zapsaných ve dvou třídách.

Jednotřídní MŠ Horní Paseky je umístěna v okrajové části města ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. V roce 2004 se zřizovatel rozhodoval, zda bude tuto MŠ i nadále provozovat, ale po jednáních s veřejností bylo rozhodnuto, že i v této lokalitě je provoz předškolního zařízení stále potřebný. I když v roce 2004 došlo k určitému poklesu přihlášených dětí, v současné době navštěvuje zařízení 21 dětí a i výhledově je ze strany rodičů o umístění dětí v MŠ zájem. Naštěstí ani tyto problémy nenarušily práci mateřské školy, která je specifická jak svým umístěním v přírodním prostředí, tak hlavně pohodovou rodinnou atmosférou, která má možnost respektovat individuální potřeby dětí. Pro svůj výchovný program využívají jak krásného okolí školy, tak i školní zahrady. Tato MŠ je trochu omezena v určitých aktivitách, které vyžadují dopravu do města, ale přesto se zúčastňují kulturních a sportovních programů, navštěvují kroužek keramiky ve Středisku volného času a programy ZUŠ. Ve "sluníčkové školce" pracují 2 zkušené učitelky, kuchařka a pracovnice pro úklid

Mezinárodní projekt spolupráce mateřských škol Socrates/Comenius "OKNO DO SVĚTA"

MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R., Česko - MŠ Mali Przyrodnicy, Śrem, Polsko - MŠ Lánska, Považská Bystrica, Slovensko

Projekt vychází z partnerství města Rožnova pod Radhoštěm s polským Śremem a slovenskou Považskou Bystricou.

MOTTO: "Když chceš hýbat světem, pohni nejprve sám sebou." Sokrates

Cílem projektu "Okno do světa" je vést děti, učitele a okolí k pozitivnímu vnímání kultury a obyvatel jiných zemí. Náplní projektu je zvyšování povědomí o národním kulturním dědictví prostřednictvím úzké spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Projekt si klade za cíl navázání kontaktů mezi mateřskými školami vzájemnou výměnou informací o jednotlivých zařízeních, o místech, kde se mateřské školy nacházejí, o kulturních tradicích regionů, ze kterých pocházejí a poznávání tradic a historie krajů, ke kterým patří. První rok projektu se zaměříme na výchovu dětí jako budoucích občanů,nejdříve v úzkém společenství mateřské školy i jako platných obyvatel regionu i země. Rozšiřováním vědomostí o evropských zemích v podmínkách kulturní Evropy posílíme vědomí významu vlastního regionu. Realizací projektu "Okno do světa" budeme rozvíjet různé tvůrčí aktivity a vyměňovat si zkušenosti v oblasti výroby rukodělných prací a výtvorů. Společným cílem je mimo jiné sepsání a vydání mezinárodního zpěvníku lidových písní. Prostřednictvím rozvíjení evropské spolupráce chceme zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských školách.

Mateřská škola Na Zahradách
Na Zahradách 644
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: (+420) 571 654 538
mobil: (+420) 731 621 824
e-mail: mszahrady@lunet.cz

Mateřská škola Tylovice
Tylovice 1877
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: (+420) 571 625 126
mobil: (+420) 731 621 822
e-mail: mszahrady@lunet.cz

Mateřská škola Horní Paseky
Horní Paseky 307
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: (+420) 571 648 009
mobil: (+420) 731 621 823
e-mail: mszahrady@lunet.cz

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. září 2008 v 17.00 hodin na MěÚ v Rožnově p. R. Výstava trvá do 27. října - denně, dle otevírací doby Informačního centra - Galerie Na Radnici na Masarykově náměstí.