tka
kino Panorama
zavři ≡ menu

archiv

VARHANNÍ KONCERT

předchozídalší

Pondělí 18. května 2009 - 19.00 hodin - kostel Všech svatých

VARHANNÍ KONCERT

VLADISLAV BOROVKA - hoboj
PAVEL ČERNÝ - varhany

Vladislav Borovka se narodil v roce1976 v jihočeských Netolicích a je absolventem pražské konzervatoře, kde u B. Vobořila studoval v letech 1996 - 2002 a na Hudební fakultě AMU v Praze u J. Mihuleho. Absolvoval několik letních česko-francouzských akademií v Telči a odtud získal nabídku zahraničního studia. Byl přijat na Conservatoire Paul Dukas v Paříži u J. L. Capezzaliho, kde studoval ve školním roce 2001 - 2002. Ze soutěžních úspěchů: 2. cena Concertino Praga v roce 1992, 2. cena v národní soutěži Konzervatoří ČR v Kroměříži 1993, v roce 2000 zvítězil v konkursu o stipendium společnosti Yamaha, vypsaném na AMU. V Mezinárodní soutěži Pražské jaro 2001 získal ve velké konkurenci 3. cenu spolu s cenami Nadace ČHF, Nadace Gideona Kleina a Nadace Život umělce. Od roku 1994 je prvním hobojistou Pražské komorní filharmonie, spolupracuje s klavíristou Štěpánem Kosem a působí v dechovém souboru "Trio von Aloe" spolu s Janem Brabcem a Tomášem Františem.

Pavel Černý chtěl být původně jazzovým klavíristou, ale ve 12 letech se rozhodl pro varhany a o tři roky později byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval i kompozici. V letech 1991-97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze. Své vzdělání si soustavně rozšiřoval u řady vynikajících evropských osobností. Již během studií na sebe Pavel Černý upozornil 1. cenou v národní varhanní soutěži v Opavě a zejména vítězstvím v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v roce 1992 a v soutěži Pražského jara v roce 1994. Navštívil téměř všechny země Evropy a Afriku. Kritika Pavla Černého označila jako "vyzrálého interpreta, který má naprosto přesnou představu o každé skladbě... je invenční v registraci... po technické stránce je naprosto suverénní, jeho artikulace i frázování jsou jasné... potvrdil své již ustálené místo mezi špičkou..." (Harmonie, duben 2000). Pavel Černý působí jako regenschori kostela Sv. Ludmily v Praze a jako moderátor duchovní hudby při Arcibiskupství pražském, kde jako pedagog vychovává varhaníky pro chrámovou hudbu. Zasedá jako člen soutěžních porot. Je spoluzakladatelem a v současnosti i předsedou občanského sdružení Česká varhanní společnost.

Akce je finančně podpořena Hudební nadací OSA, Nadací ČHF a firmou On Semiconductor.

Vstupné v předprodeji: 100,- Kč, na místě 120,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 5. května v T klubu a v knihkupectvích Lukas a Librex.

aktuálně

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny/baru v prostoru klubu Vrátnice

Více v sekci poptávky.

Předprodej vstupenek na léto 2018

Prodejní doba:

 • červen

  • pondělí až středa

   • 8.00 - 11.30, 13.00 - 16.00

  • čtvrtek, pátek

   • 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

 • červenec a srpen - pondělí až pátek
  • 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

Možnosti předprodeje v sekci předprodej.

aktuálně z programu

Čtvrtek 21. června 2018 - 14:00 - Hotel Energetic

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

T klub - kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve jubilanty města Rožnova pod Radhoštěm na sváteční odpoledne.

Sváteční posezení Vám zpříjemní vystoupení klarinetového souboru WOODBAND pod vedením Zdenka Valy ze ZUŠ Rožnov p. R.

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
➤ obecná informace o zpracování osobních údajů

Pátek 22. června 2018 - 10:00 - 17:00 - pěší zóna u Společenského domu (ul. Palackého)

FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů. Přijďte si nakoupit drůbež z farmy, mléčné výrobky, med a další věci, nejen k snědku. Pokud máte tip na vhodné prodejce, kontaktujte nás, rádi zpestříme nabídku o další farmářské produkty.

Report z prvních farmářských trhů dne 23. května 2018

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
➤ obecná informace o zpracování osobních údajů

12. ROČNÍK KVETOUCÍ MĚSTO ROŽNOV P. R. 2018

T klub – kulturní agentura, Spolek rožnovských žen, ve spolupráci s SBD a městem Rožnov p. R. pod záštitou starosty města Radima Holiše

vyhlašuje soutěž pro všechny občany města Rožnova pod Radhoštěm s trvalým bydlištěm v kategorii balkony a okna v bytových domech, balkony a okna v rodinných domech, zahrádky před bytovými domy. Hodnotit se bude celkový vzhled květinové výzdoby oken, případně balkonů a sladění zeleně a květin s domem atd.

Termín odevzdání přihlášek je do 29. 6. 2018.

Hodnocení bude probíhat 14. 8. 2018, kdy v každé kategorii budou vybráni tři vítězové, kteří obdrží ceny. Ceny budou oficiálně předány 19. 9. 2018 v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Schránky, do kterých můžete přihlášku odevzdat, budou umístěny v MěÚ podatelně (Masarykovo náměstí 128 a ul. Letenská 1918), Stavebním bytovém družstvu (ul. ČS. armády 1686), Květinářství U Koryčanských (ul. 1. máje 2638), Turistickém informačním centru (Masarykovo náměstí 131), Potravinách Hruška (ul. Dubková), Klubu seniorů – kancelář (ul. 1. máje 1000), T klubu – poštovní schránka (ul. Zemědělská 592).

Přihlášky jsou k dispozici u schránek na výše uvedených místech, v květnovém a červnovém vydání Spektra Rožnovska, na www.tka.cz a www.roznov.cz

přihláška v tiskové kvalitě

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
➤ obecná informace o zpracování osobních údajů

předchozídalší