Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

VALAŠSKO V SRDCI

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
6. 10.3. 1.

16:00

Galerie Na Radnici

Čtvrtek 6. října 2011 v 16.00 hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí

VALAŠSKO V SRDCI

GALERIE NA RADNICI

Město Rožnov p. R. ve spolupráci s T klubem - kulturní agenturou a ak. mal. Luďkem Majerem zvou na výstavu

Metoděj Jahn - básně
ak. mal. Luděk Majer - grafika, kresby

Výstava významných valašských umělců.

K autorům, pro něž se valašská krajina a lidé jí obývající, stali celoživotní inspirací, náleží básník Metoděj Jahn (* 1865 † 1942) a akademický malíř Luděk Majer (* 1925). Valašsko bylo a je rodným krajem obou umělců. Přestože jejich životní kroky směřovaly i za jeho hranice, básnická a malířská autorská tvorba je pomyslně k horskému kraji opakovaně navracela Nebylo to však jen povrchní okouzlení krajem a jeho půvaby, které bychom nalezli v Jahnových básních i románech či obrazech Luďka Majera. Oba autoři měli nesčetněkrát možnost poznat, jak nelehký a strastiplný život se odehrával ve zdejších chalupách. Toto poznání se posléze projevovalo a projevuje také v jejich dílech. Stinné i světlé stránky zdejšího kraje tak máme možnost nalézat v Jahnově a Majerově tvorbě, která nám slovem i obrazem nabízí téměř intimní nahlédnutí do tvrdé reality života zdejších hospodářů i jejich ženských protějšků. Je to ale snad právě ona pravdivost výpovědi, díky níž si získala tvorba Metoděje Jahna a Luďka Majera své obdivovatele v regionu samotném i mimo něj. Náležejí k autorům, jejichž díla se nacházejí v mnoha domácnostech na Valašsku a bezesporu účinně přispívají k popularizaci tohoto kraje. Práce Jahnovy a Majerovy mají však nemalý význam i pro obyvatele Valašska. Napomáhají jim poznat mnohé z toho, co moderní doba již odnesla do nenávratna. Mohou však také napomoci k budování vztahu lidí k jejich kraji - k tomu, aby i jim, v souladu s názvem naší výstavy, zůstalo Valašsko zachováno v srdci.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 16.00 hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Výstava potrvá do 3. ledna 2012. Výstava je otevřena pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek od 8 hodin do 13 hodin.