archiv

PETR POMKLA - flétna, IVANA DOHNALOVÁ - harfa

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
30.9.
Středa

18:00

Společenský dům

SDÍLEJTE:

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázek

Středa 30. září 2015 - 18.00 hodin - Společenský dům

PETR POMKLA - flétna
IVANA DOHNALOVÁ - harfa

Recitál pro flétnu a harfu renomovaných umělců Brněnské filharmonie.

detaily

Petr Pomkla absolvoval konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, dále pak studoval na l’Ecole Normale de musique de Paris (koncertní licence 1989) v Nice a Zürichu u pedagogů Alaina Mariona, Christiana Lardeho a Alexandra Magnina.

Jako sólista Petr Pomkla vystoupil za doprovodu českých symfonických orchestrů v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně a Teplicích. Vystoupil rovněž se Sukovým komorním orchestrem, orchestrem Musica de Praga, orchestrem PKO, nebo Jihočeskou komorní filharmonií, Moravským komorním orchestrem, orchestrem Czech Virtuosi a orchestrem Nadace Yehudi Menuhina.

Byl členem Orchestre de Jeunes de toute l’Europe (Paříž) a Gustav Mahler Jugendorchester (Vídeň). Od roku 1992 je prvním flétnistou Filharmonie Brno a orchestru Czech Virtuosi. Hraje na recitálech s kytarou, harfou, klavírem a smyčcovým kvartetem.

Vyučoval hru na flétnu na JAMU v Brně, nyní je pedagogicky činný na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Vystupoval na koncertech a hudebních festivalech v mnoha zemích Evropy, jihovýchodní Asie a v Japonsku, jako sólista, či komorní hráč na festivalech v Bayreuthu, Pasově, Kuhmu, Malaze, Vitorii, Luçonu, Saumuru, Murtenu, ale také v Praze, Brně, Hukvaldech a v Ostravě.

Ivana Dohnalová studovala obor harfa od roku 1998 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě paní Ady Balové. Šestileté studium zde ukončila absolutoriem v roce 2004. Ve studiu pokračovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jany Bouškové, u které také absolvovala HAMU v Praze. Od září 2012 pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě. Od srpna 2008 je první harfistkou Filharmonie Brno, od roku 2006 pravidelně spolupracuje také s Pražskou komorní filharmonií. V koncertní sezoně 2011/2012 začala spolupracovat s Lotyšským národním symfonickým orchestrem v Rize. Je členkou Ostravské bandy, mezinárodního orchestru zaměřeného na soudobou hudbu.

V roce 2002 účinkovala na VIII. světovém harfovém kongresu v Ženevě. V roce 2004 jí bylo na návrh ředitele Janáčkovy konzervatoře Ostrava uděleno stipendium Magdalény Jakubské, čímž získala možnost zúčastnit se letních mistrovských kurzů na americké univerzitě Eastman School of Music v Rochesteru u prof. Kathleen Bride. Vystupovala na všech dosavadních ročnících festivalu Harfové dny v Ostravě, kde v roce 2004 uvedla spolu s Magdalénou Frankovou českou premiéru Dvojkoncertu pro hoboj, harfu a komorní orchestr Witolda Lutoslawského za doprovodu Janáčkova komorního orchestru. S mezinárodním studentským orchestrem Europera vystoupila jako sólistka v Německu, Polsku, Itálii a České republice v koncertní sezoně 2006/2007. V roce 2007 účinkovala spolu se členy Pražské komorní filharmonie v Centru Paul Klee v Bernu. V červnu 2008 vystoupila na festivalu Mitte Europa v Sohlandu. Jako sólistka účinkovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Brno, Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře, Komorním orchestrem Leoše Janáčka, Collegiem 21, Ostravskou bandou, Kubínovým kvartetem a mezinárodním studentským orchestrem Europera. Od roku 2009 spolupracuje s hobojistkou Jaroslavou Tajanovskou, v dubnu roku 2010 společně účinkovaly na hudebním festivalu v Turecku.

S grantovou podporou města Rožnova.

Vstupné v předprodeji s místenkou: 80 Kč, na místě s místenkou: 130 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 1. září v T klubu a v TIC.