tka
kino Panorama
Vrátnice
zavři ≡ menu

archiv

JOSEFSKÝ JARMARK

předchozídalší

Pátek 18. a sobota 19. března 2016 - Masarykovo náměstí

JOSEFSKÝ JARMARK

Tradiční Josefský jarmark pořádá v pátek 18. 3. a v sobotu 19. 3. na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm. V pátek v 10 hodin jarmark oficiálně zahájí starosta města Rožnova pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš spolu s dalšími členy vedení města a také zástupcem rožnovské farnosti. Ve dvoudenním doprovodném programu se na pódiu v centru náměstí představí například děti z rožnovské Základní školy Koryčanské Paseky, cimbálové muziky, folklorně-bigbítová hudební skupina Docuku z Valašského Meziříčí nebo hudební skupina Fish & Fish z Rožnova pod Radhoštěm. Po oba dny více než stovka prodejců nabídne tradiční jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobny, množství občerstvení a mnoho dalšího zboží, které neodmyslitelně k městskému jarmarku patří. Pro děti pak bude připravena tvůrčí dílnička, která jim umožní si zdarma vyzkoušet některou rukodělnou tvořivou techniku a odnést si vlastní výrobek z jarmarku na památku.

Více v sekci jarmark.

časový rozpis

Pátek 18. 3.

10.00 hodin

  • oficiální zahájení starostou města Radimem Holišem a zástupcem rožnovské farnosti
  • vystoupení dětí ze ZŠ Koryčanské Paseky

11.30 hodin

  • cimbálová muzika Kordulka

16.30 hodin

  • hudební skupina Docuku

18.00 hodin

  • hudební skupina Fish & Fish

Sobota 19. 3.

10.00 hodin

  • cimbálová muzika folklorního souboru Radhošť s primáškou Kateřinou Niklovou

12.30 hodin

  • dechová hudba Horňané

 
Po oba dny stánek s tvořivou dílničkou pro děti.

aktuálně z programu

Středa 3. dubna až neděle 30. června 2019 - 17:30 - Galerie Na Radnici

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

Fotoklub R9 jako skupina výtvarných fotografů, ale zároveň i dokumentaristů, působí zde na Rožnovsku od roku 2003, ve formě občanského sdružení. Mezi našimi členy jsou jak aktivní fotoamatérští tvůrci, tak profesionálové a úspěšní autoři mezinárodních salónů fotografie. Nicméně tvorba ve fotoklubu je určována zájmy jednotlivých členů. Také občasně vstupujeme do projektů v regionu Valašska, chceme dokumentovat a tvořit zejména zde – ve spolupráci s neziskovými organizacemi, městy, osobnostmi regionu a významnými institucemi. Zkráceně, chceme, aby nás to bavilo, ale abychom byli i něčemu prospěšní. V současnosti máme 15 členů a jsme otevřeni komukoliv z Rožnova a okolí.
Připojte se k nám :)

Členové fotoklubu R9:
Jaroslav Polášek, Radomír Jirsák, Irena Rauchmanová, Marek Tihelka, Jana Konířová, Michal Kudlák, Veronika Mičolová, Pavel Bílek, Vanda Mischingerová, Josef Bosák, Hana Majerová, Ivo Mischinger, Martina Jirsáková, Petr Stolář, Vlastimil Dorotík.

Fotoklub R9

Vernisáž se uskuteční ve středu 3. 4. 2019 v 17.30 hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí.

Výstava začíná 3. dubna a potrvá do 30. června 2019. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
➤ obecná informace o zpracování osobních údajů

13. ROČNÍK KVETOUCÍ MĚSTO ROŽNOV P. R. 2019

T klub – kulturní agentura, ČSŽ - spolek rožnovských žen, ve spolupráci s SBD a městem Rožnov p. R. pod záštitou starosty města Radima Holiše

vyhlašuje soutěž pro všechny občany města Rožnova pod Radhoštěm s trvalým bydlištěm v kategorii balkony a okna v bytových domech, balkony a okna v rodinných domech, zahrádky před bytovými domy. Hodnotit se bude celkový vzhled květinové výzdoby oken, případně balkonů a sladění zeleně a květin s domem atd.

Termín odevzdání přihlášek je do 28. 6. 2019.

Hodnocení bude probíhat 15. 8. 2019, kdy v každé kategorii budou vybráni tři vítězové, kteří obdrží ceny. Ceny budou oficiálně předány 18. 9. 2019 v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Schránky, do kterých můžete přihlášku odevzdat, budou umístěny v MěÚ podatelně (Masarykovo náměstí 128 a ul. Letenská 1918), Stavebním bytovém družstvu (ul. ČS. armády 1686), Květinářství U Koryčanských (ul. 1. máje 2638), Turistickém informačním centru (Masarykovo náměstí 131), Potravinách Hruška (ul. Dubková), T klubu – kulturní agentura - kancelář (ul. 1. máje 1000).

Přihlášky jsou k dispozici u schránek na výše uvedených místech, v květnovém a červnovém vydání Spektra Rožnovska, na www.tka.cz a www.roznov.cz

➤ přihláška v tiskové kvalitě

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
➤ obecná informace o zpracování osobních údajů

předchozídalší