Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

Vojtěch Míča / Situace - výstava soch

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
16. 6.30. 9.

17:30

městský park

Sochařská expozice.

bez vstupného

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázek

Úterý 16. června až středa 30. září 2020 - městský park

Vojtěch Míča / Situace - výstava soch

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od června do září ozvláštní sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, Bedny, Fantomy tělesnosti přináší zajímavý protiklad k lidové architektuře nedalekého Národního muzea v přírodě. Moderní sochařské objekty citlivě zasazeny do zeleně městského parku obrátí vaše myšlenky zpět z minulosti k úvahám, co bude dál.

Touto expozicí navazuje pořádající městská kulturní agentura TKA na sochařské aktivity z konce minulého století, kdy v rámci sochařských sympozií vznikly sochy „Loď“ od profesora Mariuse Kotrby a socha „Noc a den“ od Jana Ambrůze. Obě jsou umístěny v severovýchodní části parku.

Vernisáž a slavnostní zahájení proběhne v úterý v 17:30 hodin u Hudebního altánu. Úvodním slovem a procházkou kolem vystavených soch vás provede kurátorka Iva Mladičová a Vojtěch Míča. O hudební složku se postará opavská kapela Heimat mísící vlivy jazzu, etna a rocku ve fúzi, která přirozené vplouvá do uší posluchačů. Málokterá kapela v Česku takto hraje, a i proto pánové zahrají celý regulérní koncert.

Expozice potrvá do 30. září 2020. Je volně přístupná.

O autorovi
Vojtěch Míča se narodil 11. 1. 1966 v Praze. V letech 1980 – 1984 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor restaurování a tvarování dřeva. Poté rok pracoval jako kameník na rekonstrukci kolonády v Karlových Varech. V letech 1985 –1992 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství (prof. H. Demartini) a monumentální tvorba (prof. A. Veselý). Často studijně pobýval v zahraničí. Od roku 1993 působil jako odborný asistent na pražské AVU u prof. H. Demartiniho a poté u prof. J. Zeithammla. Od roku 2016 je vedoucí ateliéru figurálního sochařství a medaile pražské AVU.
Míča vytváří objekty na způsob kladených otázek. Ty mohou být komplikované, plné odboček, hypertextových odkazů, nebo naopak krystalicky jasné, ostře hraněné, sumarizující nějakou konkrétní odžitou zkušenost. Čisté tvary jsou lícem rubové stránky chaosu, jako špičky ledovce, které se dočasně vytvarovaly nad hladinou a udivují svou monumentalitou. Typickým materiálem je pro autora beton kombinovaný s jinými materiály a prvky (dřevo, umakart, sádra, kámen). Pohledem Vojtěcha Míči lze nahlížet objekt či sochu jako otevřenou situaci fixovanou v konkrétním materiálu. Ne náhodou znamená v angličtině slovo concrete jak „beton", tak „skutečný, hmatatelný důkaz" či „definitivní plán". Sochy Vojtěcha Míči lze považovat za vědomá „významová spojení" otevírající pro objekt nové kontextuální horizonty, které postupně proměňují i samotné uvažování o soše ve vztahu k prostoru a divákovi. Jakési obousměrné „formátování" otevřené pokaždé jinému ustalování toho, co vnímáme jako sochu a její hranice. Jak píše v katalogovém rozhovoru Vojtěch Míča v souvislosti se svým dílem: „Jakákoli interpretace je správná. Snažím se totiž vyjadřovat přesně."
„Používám běžné, nijak výrazné materiály, z našeho každodenního pohledu jasně zařazené. Dotýkám se jich, formuji je, vřazuji je do jiných jasných a běžných vztahů, proporcí, příběhů, které šednou jen co je opustím. Netečné komunikátory, předměty, které čekají na dotyk, upřenější pohled, který racionální strukturou konkrétního místa, vymezeného a poznamenaného plynoucí zkušeností pronikne do neznámých struktur a rastrů nepoznamenaných poučenou trojrozměrností. Jsme stále v našem reálnu, hranice své existence nikdy nepřekročíme. Neskrývá se za tím vším každodenním zmatkem našeho života, nudou, za tím co ještě neznáme, za tím co nám nezapadá do poznaného, za tím co nikdy nepoznáme, jasný, jednoduchý, čistý řád?“

Partneři pořadu: