Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

Malba / Sklo / Design

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
1. 10.4. 1.

16:00

Galerie Na Radnici

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí.

bez vstupného

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázek

Pátek 1. října 2021 až úterý 4. ledna 2022 - Galerie Na Radnici

Malba / Sklo / Design

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, jež v roce 2019 oslavila 75. výročí svého založení, úspěšně navazuje na dlouholetou sklářskou tradici v regionu. Nabízí vzdělávání ve výtvarných oborech pro všechny zájemce, kteří chtějí rozvíjet svoji kreativitu a umělecké nadání. Podle svého zaměření se mohou uchazeči ucházet o studium oborů design skla, umělecké řemeslo, užitou malbu, průmyslový design nebo učební obor sklář se zaměřením na malbu, broušení nebo hutní tvarování skla. 

V průběhu studia oboru užitá malba se žáci seznámí se všemi malířskými technikami malby jako je akvarel, tempera, akryl, olej, enkaustika, nástěnné techniky, mozaika aj. Naučí se realisticky i volně kreslit a malovat zátiší, krajinu, architekturu i figurální kompozice. Díky zázemí, které škola poskytuje, si vyzkouší i některé ze sklářských technik – vitráž, broušení, pískování apod. 

V ateliéru průmyslového designu se žáci věnují navrhování výrobků z oblasti produktového designu, 3D designu, 3D vizualizací a 3D tisku, tvarovému a grafickému designu obalů, navrhování designu interiéru a exteriérových prvků. Vytvářejí jak klasické modely z nejrůznějších materiálů jako je papír, sádra, dřevo, plasty, umělá pryskyřice či sklo, ale také modely s využitím nejpokročilejších technologií 3D tisku a 3D skenování. Součástí studia je tak i výuka práce ve 2D a 3D grafických programech pro vytváření prezentací a prostorových vizualizací designerských návrhů. 

Studenti ateliéru design skla se v průběhu studia seznámí se základy kresby perspektivy a figury, navrhují a realizují užité předměty (nápojové soubory, mísy, vázy aj.) i volné skleněné objekty, vitráže, mozaiky a svítidla ve školní ateliérové huti. 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí rozšířila nabídku studijních oborů o zaměření na interiérový design a sklo v architektuře. 
Tato v České republice unikátní kombinace nasměřuje talentované zájemce na dráhu bytového designéra, profesionálního architekta a současně odborníka ve sklářských technologiích. 
Studenti se naučí navrhovat skleněné prvky využitelné v architektuře soudobého interiéru a exteriéru jako jsou dělící skleněné příčky, skleněné obklady kuchyní a koupelen, stoly, okenní výplně, recepce hotelů a barů apod. 
Díky výbornému zázemí školní ateliérové huti mají žáci možnost zušlechťovat tabulové sklo za studena i za tepla. Během studia navrhují a realizují také světelné objekty a instalace. Výuka probíhá s využitím tradičních i současných technologií, 3D vizualizací a 3D tisku. 
Všichni studenti pravidelně absolvují odborné přednášky, exkurze, výtvarné plenéry, praxi v partnerských firmách a zahraniční stáže.

Tříletý učební obor Sklář nabízí získání výučního listu v tradičních sklářských činnostech. Pro zaměření Sklář – foukač je k dispozici moderní sklářská huť s tavícími pecemi a veškerým technologickým vybavením. Obor Brusič skla se vyučuje ve dvou brusičských dílnách s vybavením pro hladinářské i kuličské broušení, což je tradiční česká technika zušlechťování skla. Studentky oboru malba skla se seznámí se širokou paletou malířských technik od vysokého smaltu přes reliéf až po perokresbu. Absolventi všech tří uvedených zaměření najdou uplatnění ve sklářských firmách v tuzemsku i v zahraničí, kde roste poptávka po mladých řemeslně zdatných zaměstnancích. V rámci praxí těchto oborů spolupracuje škola s tradiční českou sklářskou firmou Moser Karlovy Vary a výrobcem luxusního osvětlovacího skla, firmou BROKIS.

Prostřednictvím vlastní projektové činnosti se škola přímo podílí na výzkumu a vývoji nových sklářských technologií a na jejich uplatnění ve sklářských firmách. Svými programy i mimoškolními aktivitami nabízí technické zázemí patřící k nejlepším v České republice. Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a vysokými školami uměleckého i technického zaměření doma i v zahraničí. Svým jedinečným zázemím ve školní ateliérové huti, zušlechťovacích dílnách a v ateliérech malby, designu a skla tvoří unikátní instituci, která nesporně přispívá ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice. Škola získala ocenění CZECH 100 BEST. Od roku 2009 je škola zařazena do sítě přidružených škol UNESCO a od roku 2017 je také Fakultní školou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Od roku 2014 škola ve dvouletých intervalech hostí sklářské sympozium, jež do města přivádí významné představitele sklářského umění, technologie a historie. 

Výtvarné ateliéry školy významně ovlivňují kulturní rozvoj regionu a úspěšně reprezentují město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj na mezinárodní úrovni. Studenti školy sklízí úspěchy v rámci sklářských i obecně uměleckých soutěžích, na přehlídkách studentského designu, kresebných a malířských soutěžích či v rámci výtvarných výzev iniciovanými muzei i dalšími kulturními institucemi v České republice i zahraničí. 

Absolventi školy jsou připraveni pokračovat na vysokých školách výtvarného, pedagogického, filozofického a technologického zaměření. Mohou studovat design skla, průmyslový design, malbu, kresbu, restaurování, dějiny umění, historii, jazyky, architekturu, animaci, reklamní grafiku apod.