archiv

Vratislav Varmuža / HLÍNA, OHEŇ, COMPUTER

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
16. 7.21. 8.

08:00

Galerie Kostnice

Téčko ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Iskérkou si vás dovolují pozvat na výstavu v Galerii Kostnice.

dobrovolné vstupné

ilustrační obrázek

Sobota 16. července až neděle 21. srpna 2022 - Galerie Kostnice

Vratislav Varmuža / HLÍNA, OHEŇ, COMPUTER

Vernisáž proběhne v pátek 15. července v 17 hod. ve farské zahradě.
Úvodní slovo: Gabriela Nováková

Rozsáhlá tvorba Vratislava Varmuži zahrnuje množství monumentálních keramických plastik, kreseb, velkoformátových digitálních grafik a site specific instalací. Od poloviny šedesátých let realizoval více než dvě desítky plastik a reliéfů ve veřejném prostoru.
Ve své tvorbě byl vždy svobodný a nezávislý, zároveň ale také pokorný s respektem k souvislostem, s vědomím tíhy i bolesti lidského života. Jeho dílo odráží cestu tvůrce, který vytrvale s hlubokým zaujetím a upřímností hledá smysl svého, a tedy i našeho bytí.
Žije a tvoří ve svém domě v Ostravě, v jehož nitru se postupně vytratily hranice mezi obytným prostorem a ateliérem.

Vratislav Varmuža (*1934) studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Řadu let působil jako docent na Ostravské univerzitě, kde na katedře výtvarné výchovy vedl ateliér keramiky.

Otevírací doba: úterý - sobota: 10:00 - 16:00, neděle: 12:00 - 16:00 
Vstupné dobrovolné.

Ve spolupráci: Římskokatolická farnost, Iskérka
Partneři výstavy: Solartec