Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

Tomáš Klus a Michal Hrůza

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
10. 9.
Sobota

16:00

Rožnovské koupaliště

koncert ve spolupráci s Brose CZ

ilustrační obrázek

Sobota 10. září 2022 - 16:00 - Rožnovské koupaliště

Tomáš Klus a Michal Hrůza

  • 16:00 Kapela Ronjam
  • 18:00 Michal Hrůza
  • 20:00 Tomáš Klus

Vstupné v předprodeji 590 Kč, na místě 690 Kč, děti do 7 let zdarma. Předprodej od středy 25. 6. v Téčku, TIC nebo online.

Koncert probíhá ve spolupráci s Brose CZ.

Všeobecné podmínky pořadatele

1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena.

2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví. Vlastník vstupenky si je vědom všech rizik spojených s akcí a zříká se všech nároků na pořadatele koncertu a na kohokoliv z jeho zaměstnanců nebo zástupců. Toto zahrnuje, mimo jiné, hmotné škody, krádeže, tělesné škody a další.

3. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Kvůli bezpečnosti není do areálu dovoleno vnášet jakékoliv skleněné láhve, plastové láhve nad 0,5 l (výjimka pro děti do 6let), plechovky, zbraně, tyče, pruty a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly.

5. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit profesionální fotoaparáty a videokamery.

Pořizování audio a video záznamů je zakázáno!

6. Pejsek do areálu koupaliště nemůže.

7. V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. Téčko nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Obecná informace o zpracování osobních údajů je zveřejněná na www.tka.cz

8. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Nelze se navrátit s použitou vstupenkou. Každý návštěvník bude označen páskou, která slouží zároveň jako vrácenka. Tato páska je nepřenosná. Poškozená páska je neplatná.

9. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

10. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!

11. Osobám mladším 18 let zákaz konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného.

12. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky koncertu.

13. Zhoršení počasí není důvodem k vrácení vstupného.

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: V případě deště, prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a používejte místo deštníků pláštěnky.