Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

PRAMENY / PAVLÍNA KVITA, MIRIAM KAMINSKÁ, BARBORA VOVSOVÁ

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
15. 6.1. 10.

17:00

městský park

Sochařská výstava v městském parku.

bez vstupného

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázek

Čtvrtek 15. června až neděle 1. října 2023 - městský park

PRAMENY / PAVLÍNA KVITA, MIRIAM KAMINSKÁ, BARBORA VOVSOVÁ

vernisáž proběhne ve středu 14. června v 17 hodin v hudebním altánu v městském parku, v případě nepříznivého počasí na zastřešené arkádě Společenského domu
Úvodní slovo: Iva Mladičová
Vystoupí: pěvecká skupina BLAženky 

Společná výstava tří sochařek – PAVLÍNY KVITY (*1988), MIRIAM KAMINSKÉ (*1989) a BARBORY VOVSOVÉ (*1991) – se zaměřuje na několik základních témat, v nichž zaznívá hledání kořenů/pramenů konkrétních kulturních fenoménů a vědomí vzájemnosti jejich významů v odlišných místech i dobách. Poukazuje na možnost intuitivního naslouchání přírodě, krajině, kultuře, podporuje životní filozofii porozumění, přijetí, znovunalézání harmonie s vitálními silami země. PAVLÍNA KVITA prezentuje figurální soubor, který charakterizuje specifická mytologická antropomorfní organičnost. Skrze snové vize a intuitivní tušení vynáší z prostoru mocností nadindividuálního charakteru symbolické či totemické formy s významy cyklického střídání polaritních stavů, kultů slunce/měsíce či podmíněnosti základních přírodních elementů. MIRIAM KAMINSKÁ do svých liniových soch přepisuje osobní pocity a prožitky, zaujata reflexí proměn hlubokých rovin vlastních duševních dějů a tématem vztahovosti. Dospívá ke zjednodušeným tvarům, které umožňují zprostředkování základní esence sledovaných významů. BARBORA VOVSOVÁ vytváří specifické vegetativní architektury – „organismy-chrámy“, vypovídající o inspiraci stavebními strukturami přírodnin či komplexností středověké katedrály. Jejich celek skládá z liniových ornamentálních modulů, v nichž se přirozeně prolíná sochařství a kresba. Do nejnovější práce charakteru totemu zakomponovala ornamentální motivy z oblasti Rožnovska.

Zmíněná témata všech tří autorek jsou mj. o podpůrné síle vzájemnosti člověka a přírody, a velkorysý prostor rožnovského městského parku tak sochám poskytuje ideální prostředí. V jeho zázemí i svobodné otevřenosti totiž mohou zaznít i obsahy odkazující do spirituálních tradic starých kultur – ke kořenům, k pramenům naší existence.

PAVLÍNA KVITA (nar. 1988 ve Valašském Meziříčí) studovala v letech 2009–2015 na Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein; stáže: N. Wermers, AVU v Praze a 2013 HKU University of the Arts v Utrechtu). Zúčastnila se úspěšně řady soutěží na sochařské realizace. Od roku 2010 proběhlo několik jejích samostatných výstav, z nedávné doby připomeňme např. Anima, Galerie Cifra, 2021; Malá Skála, 2022; Nestabilita věčnosti, Centrum současného umění EPO1, Trutnov, 2022. / pavlinakvita.com

MIRIAM KAMINSKÁ (nar. 1989 v Praze) studovala v letech 2012–2018 na Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein, M. Rittstein, T. Hlavina, V. Míča); 2016 uskutečnila stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. Samostatně vystavuje od roku 2021, např. Člověk, červeň, zem, Pragovka Gallery, Praha, 2021; Dyáda, (A)void Gallery, Praha, 2021. Je autorkou realizace: Dyáda, 2020, Praha-Vestec. / www.instagram.com/miriam.kamin/

BARBORA VOVSOVÁ (nar. 1991 v Praze) studovala v letech 2012–2018 Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein, J. Lindovský); 2017 uskutečnila stáž na Universidade do Porto, Portugalsko. Od roku 2018 proběhlo několik jejích samostatných výstavy; v roce 2019 připravila letní instalaci Art Garden pro Experimentální prostor NoD v Praze; rozsáhlé soubory děl prezentovala v roce 2020 v klášterní zahradě v Broumově nebo letos na výstavě Se Sells Seashells v pražské Pragovka Gallery. / vovsovabarbora.com

Výstava se koná za podpory Státního fondu kultury, nadace Synot a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, Ing. Radima Holiše.

Volně přístupné, bez vstupného.