Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

archiv

Jindřich Štreit - Ze tmy ke světlu Ivo Červenka - Od hledání k nalezení

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
2. 4.26. 6.

17:00

Galerie Na Radnici

Výstava renomovaného fotografa Jindřicha Štreita a malíře Ivo Červenky.

bez vstupného

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázek

Úterý 2. dubna až středa 26. června 2024 - Galerie Na Radnici

Výstava ve spolupráci s Městem Rožnov p. R. a Apoštolskou církví Rožnov p. R.

Jindřich Štreit - Ze tmy ke světlu
Ivo Červenka - Od hledání k nalezení

Beseda s Jindřichem Štreitem: 2. 4., 15:30 hodin

Vernisáž: 2. 4., 17:00 hodin
Doprovodný program - hudební skupina Neve
Účast autorů – J. Štreit osobně, I. Červenka online

Jindřich Štreit

Výstava Ze tmy ke světlu zachycuje vězeňské kaplany. Fotografická výstava Jindřicha Štreita „Ze tmy ke světlu“ zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří se mají snahu napravit a změnit svůj život. Projekt vznikal dva roky, během kterých Jindřich Štreit navštívil dvacet vězeňských zařízení.

více

Jindřich Štreit narozen 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku. V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967). Po absolvování univerzity začal vyučovat na základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku 1997 v Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech České republiky i v zahraničí.

První impulz k fotografování dostal od otce. Jindřich Štreit se účastnil fakultních výstav a studium zakončil první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Po propuštění z vězení nesměl Jindřich Štreit učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně Okresního pedagogického střediska v Bruntále. Po uzavření soudního jednání musel odejít. Našel si zaměstnání jako dispečer státního statku v Ryžovišti. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování.

Po listopadu 1989 byl rehabilitován a v letech 1991–1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatný fotograf. V letech 1991–2003 externě vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně v letech 1991 a 1992 externě vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2014 Umělecká rada Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Jindřichu Štreitovi udělila titul doctor honoris causa.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Kde domov můj, Ze tmy ke světlu, S láskou, Na urgent!, Lidé Přerova, Průmysl  Bruntálu a jeho lidé, Být doma, Bohuňovické Matičky). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílel na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc). Za soubor Kde domov můj získal v roce 2016 na mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě první cenu v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy a v roce 2017 první cenu v soutěži Nejkrásnější kniha roku.

Jindřich Štreit připravil 1 570 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 98 knih a 103 katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách (MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších). Bylo o něm natočeno několik filmů: Mezi světlem a tmou (Jan Špáta, 1990), Jindra ze Sovince (Aleš Koudela, 2006), Na tělo (Libuše Rudinská, 2018). V roce 2019 Štěpánka Bieleszová spolu s Kamilem Zajíčkem natočili film Jindra ze Sovince, který získal první místo na soutěži v České republice a třetí místo na světové soutěži v Šanghaji.

Ivo Červenka

Malby, toho času vězně Ivo Červenky a zároveň studenta teologie na VOS Kolín. Ivo Červenka je muž který ve svém divokém životě udělal spoustu chyb, za které přišlo potrestání. V současné době prožívá období určité obnovy a restartu života, hledání směru a změny k lepšímu plnohodnotnému bytí.

více

Ivo Červenka je rodákem z Havířova a je mu 51let. Vystudoval ve vězení dvě střední školy elektrikář a obráběč kovů. Momentálně se věnuje bakalářskému studiu Vyšší odborné školy teologické v Kolíně. S malováním začal až ve vězení pro ukrácení času. Maloval už jeho otec tak vlohy asi zdědil po něm. Začínal s uhlem a tužkou a posléze přešel k malbě olejem na plátno.

Ve svých obrazech, tedy vlastní tvorbě se snaží vyjádřit své pocity a myšlenky formou pozitivních barev, své osobní duchovní vnímání života a své reality až po budoucnost a to například v obrazech nazvaných Strážce srdce, Schody do nebe, Pojďte ke mě všichni.

Prodejní výstava obrazů Ivo Červenky – finance budou použity na jeho školné.
Kontakt pro koupi obrazů: romanpovala@gmail.com

Součástí výstavy bude také připravený preventivní doprovodný program pro studenty ZŠ a SŠ s lektorem Romanem Povalou na téma: "Život v závislosti". Roman je dlouholetým přednášejícím na toto téma v rámci celé ČR.

Výstava začíná 2. 4. a potrvá do 26. 6. 2024. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.