Jak se žilo před 100 lety

Rožnov pod Radhoštěm, 14. 8. 2020 • Další outdoorovou výstavu na výlepových plochách a panelech po městě připravil T klub – kulturní agentura.

„Nečekaný zájem o výstavu obrazů na Masarykově náměstí a výlepových plochách v Rožnově pod Radhoštěm nás motivoval k přípravě dalšího projektu. Tentokráte jsme z archivu Valašského muzea v přírodě vybrali neotřelé historické fotografie zachycující život ve městě a okolí před 100 a více lety,“ popisuje záměr Jakub Sobotka, ředitel pořádající TKA.

Nejstarší dochovaná fotografie pochází z roku 1825 a následně, v roce 1839 byl vynález fotografie v Paříži představen široké veřejnosti a začal se rychle šířit do světa. Nejstarší vystavená fotografie z Rožnova pochází z roku 1874 a zachycuje stavbu Lázeňského domu.

Jen o dva roky později vznikly „kabinetky“, které jsou vystaveny na panelech na Masarykově náměstí. Jedná se o portréty členů obecního zastupitelstva a význačných osobností spojených s děním ve městě. Objeveny byly v měděném tubusu v makovici věže kostela Všech svatých při rekonstrukci v roce 2007. V Rožnově si tehdy po čas lázeňské sezóny zřizovaly své pobočky fotoateliéry z větších měst. Časem se k nim přidali i fotografové místní.

Na výlepových plochách jsou k vidění další dobová témata jako spolky, divadlo, hudba, řemesla, práce na poli a další. Řada míst již patří historii, k dalším se vážou zajímavé příběhy. „Rožnovská Struha se klikatila městem od horního jezu až do ústí Hážovky u pivovaru. Nedaleko před Paláčkovým mlýnem, z ní byla odváděna voda do venkovního bazénu v zahradě vodoléčebného ústavu. Plovárna zde byla zřízena roku 1909. Koupat se dalo také v samotné Struze, kolem které vedly vycházkové trasy,“ přibližuje osud jedné z fotografií z roku 1928 Sobotka.

Nechybí ani pohledy na lázeňskou promenádu, portrét sourozenců Jaroňkových, záběry z dějinných událostí na Masarykova náměstí, zprovoznění železnice, skupinové portréty spolků a zachycení práce a obživy na Valašsku. Celkem je vystaveno 71 fotografií na 15 místech.

Výstava, kterou pořádá T klub - kulturní agentura a Valašské muzeum v přírodě je volně přístupná. Panely na Masarykově náměstí budou k vidění do 16. května. Fotografie na výlepových plochách budou postupně mizet pod novými plakáty, jak se bude oživovat kulturní a společenské dění. Všechny vystavené fotografie jsou ze sbírek Valašského muzea v přírodě.

Více informací: Jakub Sobotka, 737 252 778, jakub.sobotka@tka.cz

https://www.tka.cz/program/2021/04/jak-se-zilo-pred-100-lety