Výstava v Galerii Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm, 8. 6. 2021 • Od června do září můžete navštívit komorní prostor Galerie Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Galerie se nachází ve farské zahradě u kostela Všech svatých. První výstava ve znovu otevřené galerii Kostnice představí práce výtvarníka Petra Štěpána.

Autor pracuje trpělivě a s pokorou, citlivě se dotýká věcí tohoto světa, nabízí, nevnucuje. Ve své tvorbě nám přináší mnohovrstevná sdělení, formuje abstraktní prostory naplněné a zároveň utvářené světlem. Zachycuje v nich odrazy a stíny, barvy a tvary, melodie slyšené i viděné, krásu stvořeného světa.  Často pracuje s technikou vrstvení a překrývání, prosvětluje, ale i zatemňuje. Jeho křehké a zároveň monumentální práce nás nezvou jen k prchavému zážitku, který záhy odplyne z naší mysli, ale k trvalejšímu obrazu, k prožitku radosti a naděje, který si můžeme na dlouhou dobu uchovat ukrytý hluboko v našem nitru,“ popisuje kurátorka výstavy Gabriela Nováková

Petr Štěpán (*1953) vystudoval nejprve obor varhany na Pražské konzervatoři a poté pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění u profesora Ladislava Čepeláka. Kromě kresby a grafiky se věnuje také malbě a realizacím převážně v sakrální architektuře. Žije a pracuje v Českém Brodě, kde je i varhaníkem v kostele sv. Gotharda.

Budova kostnice je nejspíš starší než samotný barokní chrám, v jehož zahradě stojí. Příčiny výstavby byly prozaické.  Při kopání hrobů na nepříliš rozsáhlé ploše farního hřbitova docházelo k pohřbívání do téhož hrobového místa v kratších intervalech, než by bylo vhodné. To mnohdy vedlo k opakovaným nálezům kosterních pozůstatků, pro jejichž uložení sloužila kostnice. V minulosti to bývala běžná praxe. V roce 2014 díky píli rožnovské farnosti, a také finanční podpoře Města Rožnova pod Radhoštěm prošel objekt důkladnou rekonstrukcí a kostnice se přeměnila ve výstavní prostor.

Galerii Kostnice provozuje římskokatolická farnost za podpory Města Rožnov pod Radhoštěm, výstavní program zajišťuje T klub – kulturní agentura. Návštěvu galerie můžete spojit s prohlídkou kostela v rámci cyklu Otevřené brány. Otevírací doba je úterý až sobota: 10:00 – 16:00, neděle: 12:00 – 16:00.