Výstava v parku v Rožnově pod Radhoštěm

MLADÝCH VLKŮ BĚHÁ V OKOLÍ TOMTO DOSTI /

KATEŘINA KOMM, NIKOLA EMMA RYŠAVÁ, LINDA WRONG

Rožnov pod Radhoštěm, 18. 7. 2022 • Společná výstava tří mladých sochařek KATEŘINY KOMM, NIKOLY EMMY RYŠAVÉ a LINDY WRONG probíhající v rožnovském Městském parku sestává jednak z prací již dříve prezentovaných, hlavní významový celek ale tvoří nové sochy a textové objekty site-specific charakteru na téma „paměť místa“. Prolínání individuální a historické paměti, prostupnost osobního příběhu a obecně sdíleného archetypu jsou základní významové roviny, v nichž se všechny tři autorky setkávají, současně se ale zajímavě rozcházejí svými individuálními výrazovými formami.

V pracích KATEŘINY KOMM vnímáme výjimečnou schopnost otevírat silná obecná témata skrze fragmenty osobních výpovědí. Do výstavy je symbolicky zařazena jedna ze soch souboru Kodáda Rudá a Medzeba Holatá (je krásné, když se rodina sejde u večeře), mnohavrstvého asociativního obrazu událostí, vjemů a prožitků. Autorka jej vytvořila v roce 2017 jako reflexi mezilidských vztahů v rámci několika generací rodiny, z níž pochází. Ve výstavě je zastoupena i autorčina charakteristická tvůrčí linie inspirovaná historickými objekty mimoevropských kultur – sochu Ruta (2019) vytvořila na základě archeologického exponátu, jednoho z nejstarších vozů z čínské provincie Sečuán, fascinována samotnou jeho formou. NIKOLU EMMU RYŠAVOU dlouhodobě zajímají archetypy pohádkových příběhů, především jejich častá blízkost hororovým scénám. Osudy bytostí nám dobře známých z pohádek a legend zpřítomňuje vlastními přepisy prostřednictvím forem živých expresivních barev. Do výstavy je zařazen její charakteristický figurální soubor inspirovaný legendami křesťanských světců – jejich atributy autorka transformuje do výrazu spjatého s rovinou osobní, pracuje například s tématy samoty a křehkosti. Pro sochařský rukopis LINDY WRONG je charakteristická figurální forma a čitelná narativnost. Vystavený LUV Bazar (2022) vytvořila jako novodobou parafrázi Paridova soudu, jeho formou jakýchsi reliéfních obrazů navazuje na práci Listening the City vytvořenou během rezidenčního pobytu v německém Řezně roku 2021“, představila autorky kurátorka výstavy Iva Mladičová.

Při vytváření site-specific části výstavy se autorky inspirovaly pohádkou O vojákovi, synu kovářově zaznamenanou spisovatelem a knězem Benešem Methodem Kuldou (1820–1903), jehož rozsáhlý soubor Pohádek a pověstí Rožnovska vydalo v roce 1963 Státní nakladatelství krásné literatury. Linie příběhu je vystavěna na osudu mužského hrdiny – kovářova syna, jenž se po úspěšné desetileté vojenské službě vydává za svým otcem – bohužel již pozdě, přichází tedy o dědictví, které mezitím připadlo jeho sestře. Shoda okolností jej postaví před nelehký úkol, který se mu za pomoci kouzelných sil podaří splnit. Zatímco sestře je v příběhu přisouzena role nenapravitelně lstivé povahy, kovářův syn plní typický osud zdárného osvoboditele královské dcery. Důležitou roli v symbolickém příběhu sehrávají vlk, medvěd a lev – ve finále proměněni v rytíře –, synovi pomáhají v plnění jeho nadlidských úkolů. Právě tento moment autorky akcentují v site-specific části výstavy. Metaforický příběh syna a dcery majetného kováře, původně žijícího v Praze, je z velké míry nesen základními parametry charakteristického pohádkového schématu, řada specifických detailů nám ale současně nechává nahlédnout do dobového uvažování o společnosti, rodině a mužské a ženské roli.

Výstava bude zahájena vernisáží v městském parku u hudebního altánu ve středu 20. července. Mimo úvodního slova Ivy Mladičové bude její součástí také koncert mexické multiinstrumentalistky a zpěvačky J. Zunz“, doplnil ředitel Téčka Jakub Sobotka.

Sochy budou v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm k vidění do začátku října.