Sochař Igor Kitzberger

O velkých osobnostech procházejících jeho dílem - Komenský, Paganini, Karel IV., o odkazu Quida Kociána a také o pořádání výstav v galerii Stage Garden. Připravil Jakub Sobotka.