archiv

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OČIMA DĚTÍ

levá šipkapředchozídalšípravá šipka
2.7.
2.10.

17:00

Galerie Na Radnici

SDÍLEJTE:

další obrázek
ilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázekilustrační obrázek

Čtvrtek 2. července 2015 - 17.00 hodin - Galerie Na Radnici

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OČIMA DĚTÍ

T klub - kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R. a Střediskem volného času Rožnov p. R. si vás dovolují pozvat na výstavu

GALERIE NA RADNICI

Téma výtvarné soutěže „Středisko volného času očima dětí“ bylo vyhlášeno k 35. výročí SVČ. Kresby do soutěže mohly poslat základní školy i mateřské školky z mikroregionu Rožnovsko.

detaily

Soutěže se zúčastnily MŠ 5. května 1527, MŠ Radost, MŠ Koryčanské Paseky, MŠ 1. máje 1153, MŠ Na Zahradách, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Zubří, ZŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Vigantice.

Děti viděly SVČ různě - někdo jako sluníčko, jiný autor viděl SVČ jako barevný domeček, kočky či jako tanečnice. Někdo přišel tancovat, druhý šel do šachu, třetí do keramiky - prostě každý podle svého zájmu.

Středisko volného času v Rožnově p. R. funguje již od roku 1979. Jeho zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm. Činnost SVČ spočívá v zájmovém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých především v oblastech sportu, tance, estetické a umělecké výchovy, cizích jazyků, přírodovědy a ekologie a dalších. Zaměřuje se na zájmové útvary, v nichž máme ve školním roce 2014-2015 celkem 1 596 členů. Pořádá také tábory, které každý rok navštěvuje přes 500 dětí a mládeže. Organizuje akce různého typu, v nabídce jich je každoročně přes 200 a účastní se jich až 16 000 zájemců. Zajišťuje taktéž výukové programy ve školách a školkách nebo akce na klíč, jako jsou taneční vystoupení, dětské dny, adaptační a lyžařské kurzy a jiné. Všechny uvedené aktivity zajišťuje tým šesti interních pedagogických pracovníků a přes 60 externích pracovníků a dobrovolníků.

Posláním SVČ v Rožnově je vytvářet podmínky a kvalitní nabídku činností pro seberealizaci a všestranný rozvoj v bezpečném a příjemném prostředí a motivovat děti, mládež a dospělé ke vhodným činnostem a k posilování mezilidských vztahů.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. července od 17 hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Výstava potrvá do 2. října.

Je otevřena pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin, úterý, čtvrtek od 8 hodin do 13.30 hodin, pátek od 8 hodin do 13.30 hodin.