Přihláška na jarmark

Aktuálně podaných přihlášek: 118

Přibližná kapacita náměstí: 70

V případě, že počet aktuálně podaných přihlášek již přesahuje přibližnou kapacitu, neváhejte s vyplněním přihlášky. Někteří dříve přihlášení prodejci nebudou z různých důvodů přijati a také jich dost z různých důvodů nakonec odstoupí.

Přihláška k účasti na akci „JOSEFSKÝ JARMARK 2023“.

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
Termín konání: pátek 17. a sobota 18. března 2023
Pořadatel: Téčko, příspěvková organizace

Jarmark se bude konat pouze za příznivé epidemiologické situace pro konání jarmarku a bude podléhat aktuálním opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Krajské hygienické stanice, případně rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.

kontakt
firma

jak postupovat

Vyplňte pole IČO a stiskněte tlačítko "dle IČO doplnit další údaje pomocí ARES". Pokud je IČO správně, měly by se načíst ostatní údaje z registru Ares a nebudete je muset vyplňovat.

Jsou povoleny mezery mezi čísly.

Platí pouze pro ČR.


prodejní místo
požaduji zapůjčit prodejní stánek pořadatele včetně prodejního místa (šířka 2.42m, hloubka 1.62m)
 

stánek pořadatele

požaduji prodejní místo o níže uvedených rozměrech
nebo požaduji přidat plochu k zapůjčenému stánku pořadatele např. gril, stůl...
 

(rozměry uvádějte včetně případné stříšky stánku a manipulačního prostoru - viz obrázek)

stanky

Celková vypočtená plocha zaokrouhlená na m2:  m2
(pozn.: minimální účtovaná plocha je 4m2)

přípojka el. energie

požaduji osvětlení stánku/zapůjčení přípojky elektrické energie 230V na tyto spotřebiče:

osvětlení ve stánku
rychlovarná konvice
pokladna
váha
jiné spotřebiče
 

Počet, umístění a kapacita přípojek elektrické energie je omezena.

umístění / poznámka

Beru na vědomí, že organizátor umístí stánek na vhodné místo podle plánu prodejních míst s ohledem na nabízený sortiment a velikost požadovaného prodejního místa.

souhlas
souhlasím s pravidly pro účast zájemce na dvoudenním jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm a prohlašuji, že jsem všechny údaje vyplnil/la pravdivě a toto stvrzuji svým podpisem
 

podmínky a pravidla pro prodejce (otevře se na nové kartě)

  OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (otevře se na nové kartě)

Není vyžadován vlastnoruční podpis, vyplňte jen jméno a příjmení.

Přihláška bude odeslána organizátorovi a na Váš e-mail obdržíte potvrzení o zařazení přihlášky do systému s jejím výpisem.

časový harmonogram

  • zveřejnění přihlášky: 16. ledna 2023
  • podání přihlášky do: 17. února 2023
  • odeslání smlouvy / oznámení o nepřijetí: 3. března 2023
  • platba provedena dle smlouvy nejpozději do: 10. března 2023
  • zveřejnění plánku prodejních míst na webu: 16. března 2023