Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Téčko, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Města Rožnov pod Radhoštěm, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je zajištění kulturní činnosti ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

Téčko, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Téčko, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, která zpracovává zejména za účelem:

  • kulturní činnost

Kontaktní adresa správce:

Téčko, příspěvková organizace, 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743,  telefon: +420571651233, e-mail: tka@tka.cz

ID datové schránky: ux2k9vt

Kontaktní adresa na referenta správy ochrany osobních údajů pro řešení Vašich požadavků a dotazů:

adresa: Téčko, příspěvková organizace, 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, telefon: +420571651233, e-mail: ekonomicke@tka.cz, ID datové schránky: ux2k9vt

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jsou jimi křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  • Nákup a rezervace vstupenek: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši rezervaci či nákup vstupenek. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
  • Marketingová činnost: e-mailová sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že kliknete na tlačítko, které je obsahem každého Vám doručeného e-mailu.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Vaše osobní údaje používáme na základě oprávněného zájmu k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. 
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudou Vám žádná marketingová sdělení zasílána.
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho e-mailu tka@tka.cz.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce):
Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“)