Přihláška na trh

Přihlášení již není možné.

Přihláška k účasti na akci „ROŽNOVSKÝ TRH“.

Termín konání: pátek 21. 5. 2021 (9 – 17 hodin) a sobota 22. 5. 2021 (9 – 13 hodin)
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
Pořadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Organizátor: T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace

Rožnovský trh se vzhledem k platným mimořádným epidemiologickým opatřením bude konat bez doprovodného kulturního programu a jednotlivá prodejní místa budou vždy včetně stánku od pořadatele. Trh se koná jako dvoudenní. Celková kapacita prodejních míst je omezena. Prodejci jsou povinni bezvýhradně dodržovat všechny platné mimořádné epidemiologické opatření v době konání trhu. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání trh na základě aktuální epidemiologické situace, a to bez náhrady.

kontakt
firma

jak postupovat

Vyplňte pole IČO a stiskněte tlačítko "dle IČO doplnit další údaje pomocí ARES". Pokud je IČO správně, měly by se načíst ostatní údaje z registru Ares a nebudete je muset vyplňovat.

Jsou povoleny mezery mezi čísly.

Platí pouze pro ČR.


prodejní místo včetně prodejního stánku pořadatele
požaduji zapůjčit prodejní stánek pořadatele včetně prodejního místa (šířka 2.42m, hloubka 1.62m)
 

stánky pořadatele

přípojka el. energie

požaduji osvětlení stánku/zapůjčení přípojky elektrické energie 230V na tyto spotřebiče:

osvětlení ve stánku
rychlovarná konvice
pokladna
váha
jiné spotřebiče
 

Počet, umístění a kapacita přípojek elektrické energie je omezena.

umístění / poznámka

Beru na vědomí, že organizátor umístí stánek na vhodné místo v souladu s epidemiologickými opatřeními.

souhlas
souhlasím s podmínkami uvedenými ve vzoru smlouvy pro účast na dvoudenním trhu v Rožnově pod Radhoštěm a prohlašuji, že jsem všechny údaje vyplnil/la pravdivě a toto stvrzuji svým podpisem
 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (otevře se na nové kartě)

Není vyžadován vlastnoruční podpis, vyplňte jen jméno a příjmení.

Přihláška bude odeslána organizátorovi a na Váš e-mail obdržíte potvrzení o zařazení přihlášky do systému s jejím výpisem.

časový harmonogram

  • zveřejnění přihlášky: 05. 05. 2021
  • odeslání smlouvy / oznámení o nepřijetí: 14. 05. 2021
  • navrácení potvrzené smlouvy prodejcem na e-mail provoz@tka.cz do: 18. 05.2021
  • zveřejnění plánku prodejních míst na webu: 20. 05. 2021
  • platba dle smlouvy: na místě konání 21. 05. 2021