Rožnovský trh

Rožnovský trh - květen 2021

Termín konání: pátek 21. 5. 2021 (9 – 17 hodin) a sobota 22. 5. 2021 (9 – 13 hodin)
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
Pořadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Organizátor: T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace

Kapacita náměstí je obsazena. Nově přihlášení zájemci budou zaevidováni jako náhradníci.

 Mapka rozmístění stánků:

Mapka stánků

Rožnovský trh se vzhledem k platným mimořádným epidemiologickým opatřením bude konat bez doprovodného kulturního programu a jednotlivá prodejní místa budou vždy včetně prodejního stánku od pořadateleTrh se koná jako dvoudenní. Celková kapacita prodejních míst je omezena. Prodejci jsou povinni bezvýhradně dodržovat všechny platné mimořádné epidemiologické opatření v době konání trhu – jako viz níže. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání trhu na základě aktuální epidemiologické situace, a to bez náhrady.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou zákazníci usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny

Kontaktní telefonní číslo: 733 599 338

Kontaktní e-mail: provoz@tka.cz

časový harmonogram

  • zveřejnění přihlášky: 05. 05. 2021
  • odeslání smlouvy / oznámení o nepřijetí: 14. 05. 2021
  • navrácení potvrzené smlouvy prodejcem na e-mail provoz@tka.cz do: 18. 05. 2021
  • zveřejnění plánku prodejních míst na webu: 20. 05. 2021
  • platba dle smlouvy: na místě konání 21. 05. 2021

Více v programu.