Veřejné zakázky

2021

Veřejná zakázka malého rozsahu

Nákup stohovatelných stolů a židlí

Předmětem zakázky je dodávka 30 ks nových stohovatelných stolů a 150 ks nových stohovatelných židlí.

Zadávací dokumentace:

➤ Výzva s přílohami 1 - 3

Lhůta pro podání nabídek: 21. září 2021 13:00:00
Termín otevírání nabídek: 21. září 2021 13:00:00